sâmbătă, 13 iunie 2009

Legitima apărare a lumii creştine împotriva restrîngerii libertăţilor cetăţeneşti

Codruţ BURDUJAN (codrut.burdujan@telegrafonline.ro)
Legitima apărare a lumii creştine împotriva restrîngerii libertăţilor cetăţeneşti Vicepreşedintele Sindicatului Independent al Juriştilor din România, avocatul Cezar Axinte: „Trebuie să învăţăm să regîndim normal, iar tezaurul unei gîndiri neviciate îl putem găsi în ortodoxie”
Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa a găzduit, joi seara, o conferinţă intitulată „Legitima apărare”, organizată de Fundaţia Şcoala Brîncovenească, din Constanţa. Sala de conferinţe a fost plină cu publicul deja fidel acestor manifestări creştin-ortodoxe. Subiectul întîlnirii a fost dezbătut de vicepreşedintele Sindicatului Independent al Juriştilor din România, avocatul Cezar Axinte şi părintele protosinghel Iustin Petre, stareţul Mănăstirii „Sfîntul Ioan Casian“. „Am ales să vorbim despre legitima apărare pentru că este clar că restrîngerea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti vin astăzi cu o faţă umană, dar vin în mod perfid: se dau ordonanţe de guvern fără a fi publicate ori cunoscute în prealabil, legi adoptate de Parlament în cîteva minute, etc…Este evident că cetăţenul nu este informat asupra deciziilor care se iau asupra vieţii sale. Mai mult, toate legile sînt scris într-un limbaj inacesibil omului de rînd, ele sînt alcătuite în mod sofistic. În legi sînt strecurate nişte erori logice, iar românul, la prima vedere, are impresia că este apărat dar, ulterior, cînd legea este pusă în aplicare, constată că îi sînt încălcate unele drepturi şi libertăţi fundamentale. Este un moment de început, se rescrie tot dreptul internaţional, se rearticulează Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, este o nouă paradigmă a libertăţilor civile şi o nouă construcţie în ceea ce priveşte ideologia europeană. Noi credem că vom asista în curînd la o construcţie politică de tip socialist: credem că se vor amesteca credinţele în Europa, ecumenismul va fi promovat ca pe o atotcredinţă, iar creştinismul ortodox va deveni indezirabil acestei noi ordini. Referitor la această abordare, îl citez pe Sf. Iustin Popovici care spunea că ecumenismul este pan-erezia timpurilor noastre. Creştinul ortodox nu va accepta această ideologie şi va fi condamnat la un gulag spiritual”, a afirmat Cezar Axinte, care a continuat : „Asistăm la un paradox - legislaţia europeană, aşa cum se articulează azi, ne cere ca în numele libertăţilor şi drepturilor consfinţite de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de Convenţia Europeană să consimţim la restrîngerea unor libertăţi cum ar fi cele religioase-confesionale, libertăţile de opinie, de întrunire, pentru că se motivează că avem de-a face cu o ameninţare puternică, terorismul…Toată mass-media este copleşită de ştiri că America şi forţele europene luptă împotriva terorismului. Nu cunosc niciun roman care să fi luat vreo palmă, să fi fost jefuit sau să-i fie batjocorită credinţa din partea vreunui aşa-zis terorist. În baza acestei stări de frică întreţinute se rearticulează toată legislaţia europeană! În realitate, scopul este abolirea drepturilor cîştigate cu sacrificii de poporul român la Revoluţia anticomunistă din ’89… În acest moment nu se mai pune în discuţie dacă statul încalcă drepturile cetăţeneşti - oricine, oricînd poate să ne intercepteze corespondenţa, să ne crească dobînzile sau impozitele, să ne taie lumina sau gazele, să ne spună unde avem voie şi unde nu putem să mergem. Eu cred că atunci cînd este primejduit sufletul nu se poate întorce şi celălalt obraz. Dacă simţim cumva că prin noua construcţie supra-statală se încalcă libertatea persoanei, la care şi Dumnezeu s-a oprit, atunci sîntem în legitimă apărare! Iată, referitor la dreptul la libera circulaţie, Constituţia României nu poate fi revizuită în privinţa acestui drept. Se impun actele cu cip chiar dacă se atacă libertatea de conştiinţă. Legea mai stipulează că nimeni nu poate fi supus niciunui fel de pedeapsă sau de vreunui tratament inuman ori degradant. Discuţia şi votarea buletinului cu cip a durat cinci minute!…A ni se impune un document de călătorie care lezează convingerile religioase nu este un tratament degradant? A impune un marş degradant al homosexualilor, în capitala unui stat creştin, este o decizie inumană? Trebuie să învăţăm să regîndim normal iar tezaurul unei gîndiri neviciate îl putem găsi în ortodoxie. Nu este o invitaţia la nesupunere civică sau la formarea vreunui partid, ci un îndemn de a conştientiza ceea ce se întîmplă şi de a găsi mijloacele pentru evitarea direcţiei în care ne duce statul, altele decît cele revoluţionare.” Soluţia găsită de Cezar Axinte este însă mult mai “periculoasă” decît variantele unei opoziţii politice şi mult mai “optimistă” decît s-ar aştepta cei mai mulţi…este aceeaşi cale cu care creştinii au înfruntat răstignirile sau cruzimea arenelor romane. Avocatul Axinte a adăugat: “Transformarea întregii lumi porneşte de la transformarea sinelui, fiecare persoană trebuie să înceapă cu sine, după care, dacă cineva se va transfigura, să fie convins că întreaga lume se va transfigura o dată cu revoluţia sa interioară. Cînd românii sînt agresaţi spiritual, singurul loc unde se pot adăposti este sfînta Biserică. Nu te poţi apăra spiritual fără să participi la tainele Bisericii!”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu