luni, 12 martie 2012

Către toate ONG-urile Anti-Cip: la Ministerul Sănătăţii se reia discuţia despre cardul de sănătate cu cip. Veniţi la dezbateri să modificăm proiectul de lege


MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
CABINET MINISTRU
Str. CristianPopisteanu nr.1-3, Sector 1, Bucureşti, Telefon: 021.30.72.690, Fax: 021. 312.49.16
Invitaţie

In perioada următoare, Ministerul Sănătăţii va demara o serie de consultări pentru elaborarea noului proiect legislativ privind organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar, dar şi pentru revizuirea pachetului de servicii de bază acordat asiguraţilor.
Având în vedere importanţa socială a acestor reglementări, precum şi interesul manifestat de toate structurile sociale, considerăm necesară implicarea acestora în stabilirea măsurilor de reorganizare ale sistemului în vederea rezolvării principalelor probleme cu care acesta se confruntă, respectiv dezechilibrul financiar şi nivelul nesatisfăcător al calităţii serviciilor medicale.
Pentru realizarea acestor deziderate, Ministerul Sănătăţii propune următoarele etape de parcurs:
>       Constituirea unui comitet consultativ format din reprezentanţi ai principalelor instituţii şi organizaţii interesate în organizarea sistemului sanitar: Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Ordinul Asistenţilor Medicali din România, Comisia Prezidenţială, sindicate reprezentative la nivel naţional, asociaţii ale pacienţilor reprezentative la nivel naţional, alţi reprezentanţi ai societăţii civile;
>       Constituirea unui grup de lucru format din experţi în domeniu, reprezentanţi ai organizaţiilor care au atribuţii în domeniul sănătăţii;
>      Desfăşurarea unei serii de întâlniri cu reprezentaţi ai societăţii civile, ai comisiilor de specialitate din Parlamentul României, precum şi ai partidelor parlamentare, cu scopul de a cunoaşte aşteptările pe care societatea le are de
la acest proces de reorganizare, dar şi propunerile care ar putea duce la satisfacerea acestora;
>       Evaluarea deficienţelor generate de actualele prevederi legislative;
>       Elaborarea proiectului de lege de către grupul de lucru, pe baza datelor menţionate mai sus, într-un interval de maxim 6 luni;
>       Punerea în dezbatere publică a proiectului legislativ timp de 30 zile;
>       Înaintarea proiectului legislativ către Guvern, şi către Parlamentul României pentru dezbatere pentru aprobare;
Pentru conturarea noii configuraţii a proiectului legislativ, Ministerul Sănătăţii propune, spre consultare, următoarele teme majore:
>       Reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate obligatorii şi voluntare şi revizuirea pachetului de servicii de bază acordat asiguraţilor în conformitate cu propunerile experţilor NICE;
>       Modalităţi de realizare a echilibrului financiar şi asigurarea accesibilităţii echitabile la servicii medicale;
>       Reorganizarea unităţilor spitaliceşti;
>       Dezvoltarea sistemului de asistenţă medicală de urgenţă;
>       Reorganizarea sectorului de asistenţă medicală primară pentru creşterea rolului acestuia în cunoaşterea stării de sănătate a populaţiei, prevenirii îmbolnăvirilor, precum şi a rolului de filtru în faţa asistenţei medicale de specialitate;
>       Evaluarea şi controlul calităţii serviciilor medicale;
>       Orice altă problemă pe care partenerii de dialog o vor considera importantă în vederea reorganizării cu succes a sistemului de sănătate;
Modalitatea de colaborare:
> Organizarea dezbaterilor cu reprezentaţii tuturor instituţiilor/organizaţiilor implicate sau interesate în acest proiect, pe baza propunerilor înaintate conform machetei:
Probleme
Propuneri
Argumentari

-         Utilizarea unei astfel de machete ne va permite prelucrarea mult mai facilă a materialelor colectate în vederea utilizării acestora la elaborarea proiectului legii;
-         Pentru buna organizare şi desfăşurare a dezbaterii, fiecare participant va nominaliza maximum 3 reprezentanţi;
-         Programul şi chestionarele de dezbateri vor fi postate pe pagina de web a Ministerului Sănătăţii, www.ms.gov.ro, până miercuri, 25 ianuarie 2012
>       Publicarea pe pagina de web a Ministerului Sănătăţii, www.ms.gov.ro a propunerilor rezultate din dezbateri;
>       Informarea periodică a cetăţenilor, prin mijloacele de informare media, asupra derulării procesului de elaborare a legii;
RITLI Ladislau,
MINISTRU
                            APROB,
                                                                                                                      SECRETAR DE STAT 
                                                                     VASILE CEPOI
CALENDAR DE CONSULTARE
pentru elaborarea noului proiect legislativ privind organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar şi pentru revizuirea pachetului de servicii de bază acordat asiguraţilor

Nr. Crt.
Invitaţi – Instituţie/Organizaţie
Data/ora
Colegiului Medicilor din România,Colegiului Medicilor Dentişti din România,Colegiului Farmaciştilor din România
Colegiul Psihologilor dinRomania
Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
26.01.2012,ora 15.00
Confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional (Confederaţia Naţională Sindicală “CNS Cartel ALFA”, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Blocul Naţional Sindical, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia, Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN)31.01.2012, ora 15.00
 1.  
Asociaţia Română a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM), Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din România( APMGR), Asociatiei Distribuitorilor de Medicamente din Romania(ADMR).01.02.2012, ora 15.00
 1.  
Asociaţii reprezentative ale pacienţilor (Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România – COPAC, Alianţa Naţională pentru Boli Rare, Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România, Asociaţia Transplantaţilor din România, Federaţia Asociaţiilor Diabeticilor din România, Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România, , Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA – UNOPA).02.02.2012, ora 15.00
 1.  
Confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional (Patronatul Naţional Român, Confederaţia Patronală din Industrie, Servicii şi Comerţ, Confederaţia Naţională a Patronatului Român, Consiliul National al Patronilor din România, Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Uniunea Generală a Industriaşilor din România, Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România)8.02.2012, ora 15.00
 1.  
Organizaţii reprezentative ale societăţii civile: Alianta pentru Sanatate din Romania, Asociaţia Academia de Advocacy, Federaţia Naţională a Pensionarilor din România, Societatea Nationala de Medicina Familiei, Federatia “Solidaritatea Sanitara” din Romania, Asociaţia Naţională pentru protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România, Societatea Academică din Romania, Federația Patronatelor Farmaceutice din Romania, Asociatia Femeilor Antrepenor9.02.2012, ora 15.00
Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare dinRomania– UNSAR13.02.2012, ora 15.00
 1.  
Academia de Stiinţe Medicale din RomâniaUMF “Carol Davila” BucureştiUMF ”Iuliu Haţieganu”Cluj-Napoca
UMF “Grigore T. Popa”Iaşi
UMF “Victor Babeş” Timişoara
UMF Tîrgu Mureş
UMFCraiova
Universitatea “Ovidius”Constanţa
Universitatea Dunărea de Jos Galaţi
Universitatea “Vasile Goldiş”Arad
Universitatea “Petre Andrei”Iaşi
Universitatea “Titu Maiorescu” Bucureşti
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu
Universitatea “Transilvania”Braşov
Universitatea din Oradea
14.02.2012, ora 15.00
Asociaţia Spitalelor din România-Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti-Institutul Clinic Fundeni
-Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
-Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”
-Spitalul Clinic de Urgenta “Sfantul Ioan Bucuresti”
-Spitalul Clinic De Urgenta “Bagdasar-Arseni”, Bucuresti
-Spitalul Clinic De Urgenta “Sf. Pantelimon”, Bucuresti
-Spitalul Clinic Sfanta Maria, Bucuresti
-Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București
-Spitalul Clinic Judetean de Urgente Sf. SpiridonIasi
-Spitalul Clinic Judetean de UrgentaCluj-Napoca
-Spitalul Clinic Judetean de UrgentaTimisoara
-Spitalul Clinic Judetean de UrgentaCraiova
-Spitalul Clinic JudeteanConstanta
-Spitalul Clinic de Psihiatrie SocolaIasi
15.02.2012, ora 15.00
 1.  
AMCHAM  RomâniaAsociatia “Local American Working Group” – LAWG16.02.2012, ora 15.00
 1.  
Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România21.02.2012, ora 15.00
 1.  
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România22.02.2012, ora 15.00
 1.  
Asociaţia Comunelor din România23.02.2012, ora 15.00
 1.  
Comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului RomânieiCamera Deputaţilorşi Senat – 28.02.2012
 1.  
Structurile de specialitate ale formaţiunilor politice29.02.2012, ora 15.00
 1.  
Alte asociaţii/organizaţii/instituţii care au solicitat participarea01.03.2012, ora 15

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu